Liza Koshy

Liza Koshy Liza Koshy

 • 167
 • 2 384 337 333
Just a little brown girl with big dreams. New videos every Wednezzzday with Lizzza!

վիդեո

8:33FALLING IN LOVE
FALLING IN LOVEԴիտումներ 1.5մլն5 օր առաջ
25:28S2E8: Magic Meadows - Liza on Demand
25:09S2E2: What Up, Fam - Liza on Demand
24:16S2E1: Naked - Liza on Demand
S2E1: Naked - Liza on DemandԴիտումներ 81մլն5 ամիս առաջ
4:08THE FREE TV SHOW YOU'RE GONNA WATCH
THE FREE TV SHOW YOU'RE GONNA WATCHԴիտումներ 829հզր4 ամիս առաջ
1:25Liza On Demand Season 2 | Official Trailer | YouTube Originals
Liza On Demand Season 2 | Official Trailer | YouTube OriginalsԴիտումներ 8մլն6 ամիս առաջ
10:03SLINGSHOT TO THE FACE!! MTV'S SILENT LIBRARY REMAKE! EPISODE 2.
SLINGSHOT TO THE FACE!! MTV'S SILENT LIBRARY REMAKE! EPISODE 2.Դիտումներ 3.2մլն7 ամիս առաջ
12:57WE'RE ON A TV SHOW! MTV'S SILENT LIBRARY: 2019 EDITION!
WE'RE ON A TV SHOW! MTV'S SILENT LIBRARY: 2019 EDITION!Դիտումներ 5մլն8 ամիս առաջ
33:58LIZA KOSHY FANGIRLING OVER CELEBRITIES FOR 30 MINUTES STRAIGHT.
LIZA KOSHY FANGIRLING OVER CELEBRITIES FOR 30 MINUTES STRAIGHT.Դիտումներ 13մլն8 ամիս առաջ
7:05WE MASTERED BALLET! BECOMING BALLERINAS! (SPANDEX)
WE MASTERED BALLET! BECOMING BALLERINAS! (SPANDEX)Դիտումներ 6մլն9 ամիս առաջ
6:59THE ART OF GROIN PULLING. TRYING MARTIAL ARTS!
THE ART OF GROIN PULLING. TRYING MARTIAL ARTS!Դիտումներ 4մլն10 ամիս առաջ
4:17DOLLAR STORE WITH LIZA, THE MUSIC VIDEO
DOLLAR STORE WITH LIZA, THE MUSIC VIDEOԴիտումներ 9մլն10 ամիս առաջ
23:40Phuneral - Liza on Demand (Ep 7)
24:44MoJoe - Liza on Demand (Ep 6)
23:49Popular - Liza on Demand (Ep 3)
23:18Smile - Liza on Demand (Ep 2)
24:00Pilot - Liza on Demand (Ep 1)
Pilot - Liza on Demand (Ep 1)Դիտումներ 52մլնՏարի առաջ
1:36Liza On Demand - Official Trailer
Liza On Demand - Official TrailerԴիտումներ 6մլնՏարի առաջ
4:45DOING MAKE UP WITH GARDENING TOOLS!!
DOING MAKE UP WITH GARDENING TOOLS!!Դիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
2:46LIZA ON TV!! BEHIND THE SHOW!
LIZA ON TV!! BEHIND THE SHOW!Դիտումներ 3.8մլն2 տարի առաջ
4:21I KEEP MESSING UP! IM SORRY.
I KEEP MESSING UP! IM SORRY.Դիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
3:08DOING WHAT I LOVE! DANCING WITH LIZA.
DOING WHAT I LOVE! DANCING WITH LIZA.Դիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
4:11BEING JUDGED IN PUBLIC! TRUTH OR DARE IN PUBLIC!
BEING JUDGED IN PUBLIC! TRUTH OR DARE IN PUBLIC!Դիտումներ 17մլն2 տարի առաջ
5:21MY NEW CAREER. A NEW EPISODE!
MY NEW CAREER. A NEW EPISODE!Դիտումներ 12մլն2 տարի առաջ
4:01I HATE DOING THIS. BATH WITH LIZA!
I HATE DOING THIS. BATH WITH LIZA!Դիտումներ 12մլն2 տարի առաջ
6:17I GRADUATED FOR FREE! DOLLAR STORE WITH LIZA PART 3!
I GRADUATED FOR FREE! DOLLAR STORE WITH LIZA PART 3!Դիտումներ 23մլն2 տարի առաջ
3:45WHAT I'VE DELETED...
WHAT I'VE DELETED...Դիտումներ 6մլն2 տարի առաջ
5:31THRIFTING BRANDS!! GOODWILL WITH GREATLIZA.
THRIFTING BRANDS!! GOODWILL WITH GREATLIZA.Դիտումներ 15մլն2 տարի առաջ
4:07JOINING A FRATERNITY
JOINING A FRATERNITYԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
4:01EXPLAINING MY FIRST TIME (.)
EXPLAINING MY FIRST TIME (.)Դիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
4:24MEET MY NEW PET!!
MEET MY NEW PET!!Դիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
4:21CELEBRITY IMPRESSIONS!! ACCENTS AND MORE!
CELEBRITY IMPRESSIONS!! ACCENTS AND MORE!Դիտումներ 16մլն2 տարի առաջ
5:01PIERCING MY ENTIRE FACE!! (PAINFUL)
PIERCING MY ENTIRE FACE!! (PAINFUL)Դիտումներ 15մլն2 տարի առաջ
4:01FIRST TIME IM DOING THIS! TALKS WITH LIZA.
FIRST TIME IM DOING THIS! TALKS WITH LIZA.Դիտումներ 6մլն2 տարի առաջ
4:01STYLE TIPS!! WHAT ACCESSORIES SAY ABOUT YOU!
STYLE TIPS!! WHAT ACCESSORIES SAY ABOUT YOU!Դիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
4:01I'M NOT PROUD OF THIS...
I'M NOT PROUD OF THIS...Դիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
5:46MY BRAND NEW SHOW!!
MY BRAND NEW SHOW!!Դիտումներ 13մլն2 տարի առաջ
3:47PREGNANT LOOKING?! ASKING MY YOUNGER SELF
PREGNANT LOOKING?! ASKING MY YOUNGER SELFԴիտումներ 14մլն2 տարի առաջ
4:01NEVER BEEN SO MAD. GRILLING WITH LIZA!!
NEVER BEEN SO MAD. GRILLING WITH LIZA!!Դիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
6:4973 Questions with Helga | Vogue Parody
73 Questions with Helga | Vogue ParodyԴիտումներ 17մլն2 տարի առաջ
5:00IN A HIT AND RUN!! DRIVING WITH LIZA PART 4!
IN A HIT AND RUN!! DRIVING WITH LIZA PART 4!Դիտումներ 8մլն2 տարի առաջ
3:41FACING MY ANXIETY.
FACING MY ANXIETY.Դիտումներ 8մլն2 տարի առաջ
3:41I KNOW THE ANSWER!! LIZA Q&A!
I KNOW THE ANSWER!! LIZA Q&A!Դիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
4:51I DID IT AGAIN. YOGA WITH LIZA!!
I DID IT AGAIN. YOGA WITH LIZA!!Դիտումներ 12մլն2 տարի առաջ
5:11WHAT YOUR OUTFIT MEANS!
WHAT YOUR OUTFIT MEANS!Դիտումներ 13մլն2 տարի առաջ
4:03BEING AN INTROVERT. HOW TO START CONVERSATION!
BEING AN INTROVERT. HOW TO START CONVERSATION!Դիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
4:21THE REASON I DON'T DRINK... TEA WITH LIZA
THE REASON I DON'T DRINK... TEA WITH LIZAԴիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
5:01MEETING MY STYLIST!! NAKED WITH CARLOS!
MEETING MY STYLIST!! NAKED WITH CARLOS!Դիտումներ 18մլն2 տարի առաջ
3:31I MESSED UP...
I MESSED UP...Դիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
3:51HOW TO SAVE YOUR MONEY!!
HOW TO SAVE YOUR MONEY!!Դիտումներ 18մլն2 տարի առաջ
5:01I WAS CAUGHT IN BED... BATH AND BEYOND WITH LIZA!
I WAS CAUGHT IN BED... BATH AND BEYOND WITH LIZA!Դիտումներ 14մլն2 տարի առաջ
5:33THANK YOU FOR EVERYTHING.
THANK YOU FOR EVERYTHING.Դիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
5:13READING MEAN COMMENTS!! I'LL BE OKAY!
READING MEAN COMMENTS!! I'LL BE OKAY!Դիտումներ 25մլն2 տարի առաջ
5:12TRYING TO GET KICKED OUT OF STORE! TRUTH OR DARE IN PUBLIC!
TRYING TO GET KICKED OUT OF STORE! TRUTH OR DARE IN PUBLIC!Դիտումներ 35մլն2 տարի առաջ
5:02WHAT I LOVE TO DO. MY HIDDEN TALENT!
WHAT I LOVE TO DO. MY HIDDEN TALENT!Դիտումներ 27մլն2 տարի առաջ
5:21I GOT SOAKED. ZUMBA CLASS WITH LIZA!!
I GOT SOAKED. ZUMBA CLASS WITH LIZA!!Դիտումներ 24մլն2 տարի առաջ
3:46I HAD TO DELETE THESE.
I HAD TO DELETE THESE.Դիտումներ 8մլն2 տարի առաջ
6:1673 Questions with Jet Packinski | Vogue Parody
73 Questions with Jet Packinski | Vogue ParodyԴիտումներ 29մլն2 տարի առաջ
4:45WORLD'S BEST HAIR HACKS!
WORLD'S BEST HAIR HACKS!Դիտումներ 31մլն2 տարի առաջ
4:31I'M DYING. SHE TELLS MY FUTURE! PSYCHIC WITH HELGA!
I'M DYING. SHE TELLS MY FUTURE! PSYCHIC WITH HELGA!Դիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
4:01WE'RE MOVING IN TOGETHER!!
WE'RE MOVING IN TOGETHER!!Դիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
3:48MY RELATIONSHIP! Q&A IN PUBLIC!!
MY RELATIONSHIP! Q&A IN PUBLIC!!Դիտումներ 19մլն2 տարի առաջ
4:51WHY I TATTOOED MY ENTIRE BODY.
WHY I TATTOOED MY ENTIRE BODY.Դիտումներ 23մլն2 տարի առաջ
4:11MY FIRST TIME!! NAKED DRUNK THOUGHTS!
MY FIRST TIME!! NAKED DRUNK THOUGHTS!Դիտումներ 30մլն2 տարի առաջ
5:23MY BOYFRIEND DOES MY VOICEOVER | Parody
MY BOYFRIEND DOES MY VOICEOVER | ParodyԴիտումներ 46մլն2 տարի առաջ
4:21TEACHING MY YOUNGER SELF.
TEACHING MY YOUNGER SELF.Դիտումներ 32մլն2 տարի առաջ
3:11I CAN'T DO THIS.
I CAN'T DO THIS.Դիտումներ 13մլն2 տարի առաջ
4:53MEETING MY THERAPIST! HELGA'S THERAPY!
MEETING MY THERAPIST! HELGA'S THERAPY!Դիտումներ 19մլն2 տարի առաջ
4:31NOT HOW IT'S SUPPOSED TO HAPPEN!!
NOT HOW IT'S SUPPOSED TO HAPPEN!!Դիտումներ 16մլն3 տարի առաջ
4:21THIS WENT WRONG!! DRIVE THRU WITH LIZA!
THIS WENT WRONG!! DRIVE THRU WITH LIZA!Դիտումներ 19մլն3 տարի առաջ
3:11BEING HOME ALONE! | PARODY
BEING HOME ALONE! | PARODYԴիտումներ 25մլն3 տարի առաջ
5:37I GOT KICKED OUT!! IKEA WITH LIZA!
I GOT KICKED OUT!! IKEA WITH LIZA!Դիտումներ 25մլն3 տարի առաջ
3:58MY PLANS FOR THE FUTURE! A talk with my future self.
MY PLANS FOR THE FUTURE! A talk with my future self.Դիտումներ 11մլն3 տարի առաջ
5:13(REAL)ATIONSHIPS PART 3: CUTE COUPLE PARODY ft. David Dobrik
(REAL)ATIONSHIPS PART 3: CUTE COUPLE PARODY ft. David DobrikԴիտումներ 19մլն3 տարի առաջ
4:56FIGHTING OVER A MAN! HELGA VS. LIZA!
FIGHTING OVER A MAN! HELGA VS. LIZA!Դիտումներ 18մլն3 տարի առաջ
4:40EXPLAINING MY 1ST TATTOOS! CARLOS Q & AYE MAMI!
EXPLAINING MY 1ST TATTOOS! CARLOS Q & AYE MAMI!Դիտումներ 16մլն3 տարի առաջ
5:35THE WORLD'S BEST DIY'S!
THE WORLD'S BEST DIY'S!Դիտումներ 24մլն3 տարի առաջ
6:12DOING THIS AGAIN. DOLLAR STORE WITH LIZA PART 2!
DOING THIS AGAIN. DOLLAR STORE WITH LIZA PART 2!Դիտումներ 64մլն3 տարի առաջ
5:41CRASHED MY CAR?! DRIVING WITH LIZA PART 3!!
CRASHED MY CAR?! DRIVING WITH LIZA PART 3!!Դիտումներ 15մլն3 տարի առաջ
5:11FACING MY BIGGEST FEAR!!
FACING MY BIGGEST FEAR!!Դիտումներ 7մլն3 տարի առաջ
3:56HOW BABIES ARE MADE. TALK WITH MY YOUNGER SELF. Pt. 2
HOW BABIES ARE MADE. TALK WITH MY YOUNGER SELF. Pt. 2Դիտումներ 23մլն3 տարի առաջ
36:51Jingle Ballin'
Jingle Ballin'3 տարի առաջ
5:22MY ADDICTION. THOUGHTS WHILE EATING.
MY ADDICTION. THOUGHTS WHILE EATING.Դիտումներ 43մլն3 տարի առաջ
1:14Jingle Ballin’ - OFFICIAL TRAILER
Jingle Ballin’ - OFFICIAL TRAILERԴիտումներ 3.7մլն3 տարի առաջ
3:23I'M SICK OF THIS.
I'M SICK OF THIS.Դիտումներ 9մլն3 տարի առաջ
5:59HELGA GOES TO HAWAII!!
HELGA GOES TO HAWAII!!Դիտումներ 27մլն3 տարի առաջ
5:22TARGET WITH LIZA AND DAVID (OG COMPILATION)
TARGET WITH LIZA AND DAVID (OG COMPILATION)Դիտումներ 17մլն3 տարի առաջ
5:20BARACK OBAMA INTERVIEWS LIZA KOSHY!!!
BARACK OBAMA INTERVIEWS LIZA KOSHY!!!Դիտումներ 8մլն3 տարի առաջ
8:05MY NEW PERMANENT EYEBROWS
MY NEW PERMANENT EYEBROWSԴիտումներ 34մլն3 տարի առաջ
4:28HALF NAKED HALLOWEEN?! Halloween Through Time
HALF NAKED HALLOWEEN?! Halloween Through TimeԴիտումներ 20մլն3 տարի առաջ
2:23CANT BELIEVE THIS HAPPENED!!
CANT BELIEVE THIS HAPPENED!!Դիտումներ 4.6մլն3 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • 6:00 you don’t understand how much I missed this sound

 • THERE ARE MORE BUTTCHEEKS IN THE WORLD THAn PEOPLE

 • No one: Absolutely no one: Still no one: Not a single one: Liza: talks to a pigeon with an italian accent

 • Can we see more of the koshys

 • This sucks, it's just some idiot shopping.

 • 2024 anyone?😂😂😂

 • Welcome to my home land

 • Glad to see her happy... it’s been a while

 • 🔥🔥 0:44 🔥🔥 👇👇👇

 • A DOLLAR! A DOLLAR! LOOK SMARTER?! FOR A DOLLAR?!?! Dang. America is messed up. :/

 • Making pizza with Pizza

 • I like the music that you had in your video

 • And once Again...no matter what there is Nothing better than Having a Wonderful Family

 • And once Again...no matter what there is Nothing better than Having a Wonderful Family

 • PI PI PI PIP PA PAP PA PA PI PI PIP PA PA

 • I miss her long hair

 • Looks like Liza didn‘t lost her Passwort to the Main Account hahaha

 • Man the copyright thing is just getting more and more annoying 😑 AMtorrent is being way more strict than they need to be.

 • This is amazing

 • Falling in love with life

 • This makes me smile 😌

 • 2:52 “Hey akuma matata thats plastic ....”. 😂

 • kind of fresh pasta :D made my day

 • 8:02 is sooooooooo cute I can’t

 • David dobrik

 • Credit the Music too

 • I love the vibe of this video so much

 • Awww Italy... Firenze😍

 • Ok I’m in 2020 and liza uploaded a video of her and her family in Italy... HELGA SAID “I SEE TRAVELLING IN YOUR FUTURE”

 • *why don’t u make funny videos no more like in 2016...*

 • Question “ When is the 4th of July?” Helga “ April 7.” Me “ That’s my birthday!”

 • bec it's funny when u laugh and make fun of how other people Express themselves JUST bec u cant understand it

 • I never cry

 • Fendi prada giorgio armani see you lator hhahahaha

 • This was a fantastic video!!!! Thanks for sharing!!!!

 • Can’t wait for new videos

 • *David shows up*

 • Moral of the story *don't date anyone*

 • I LOVE U.U BROWN POTATO

 • Makes me want to go back to Italy ... but with u

 • Amazing ❤️🥰

 • 5.46 song ?

 • Yoo Liza is hilarioussss 😂

 • What Color is a Mirror??

 • What Flavor is Water??

 • How was it the same song as when I watch this like months ago

 • Helga, is that you?

 • This is so fun Liza! Nothing but positive energy! You should do more videos like this! ❤️

 • David 😒

 • where’s david

 • You look amazing in all of these scenes 👏🏽👏🏽😍😍

 • me seeing the title: 😳

 • Honestly Liza has a better Italian accent than any Italian hands down 👋

 • Low res, HIGH quality video. ❤️

 • i miss themmmm

 • Secret? What are you Secret Squirrel? LOL J/K Liza has a great sense of humor.

 • Um when I saw ur title I was slightly offended that u takin about ya know David

 • I dont like the face and the emotes she make in my opinion

 • Now she knows how to make pizza😂

 • Sheeeee backkkkk yasssss Edit : oml I miss her intro but her putto still there yeessss

 • Welcome back to my big addiction, today our guest is Steph! Me: Hi my name's Steph and i'm addicted to Liza's videos.... Thank you

 • All this time Iv'e be watching Liza's video and am only now realising she's half Indian.

 • Why y'all don't like Liza

 • big ads head

 • Do a video with Sabrina Carpenter

 • Ok but are we not gonna talk about the 69ing donkeys?

 • You have no idea how many times I have watched this

 • Liza what do you use to edit

 • what? liza is indian? i thought she was black with how she acts and all

 • I love seeing her this happy😍😍😭❤❤

 • I love uh liza ur amazing😂

 • Scusate ma papa Francesco hahahha

 • This Is Antonio your capitano

 • 9.3M haha

 • Pliiiiss come in modenaaaa

 • I love the music that Liza uses in every video. Anyone 2020?

 • I laughed like an idiot in middle of class when she twerked😂😂😂😂

 • For me to recognize the fauno bar is so crazy like I know that exact intersection it's all there still in my mind

 • So tender

 • Liza is the friend I need in life, her energy is just so up there. she’s absolutely iconic

 • Is 5th grade the last year of school

 • So u Americans don’t have pigeons then?

 • Liza I need to know are you half Malayalee?

 • Well dollar store is a dangerous place cause their shipments are from China 2020 if you understand

 • They all look mallu like their dad...anywat all 3 are so pretty regardless of who they look like

 • Yaaassssss my fav channel

 • Qualche italiano nei commenti???🇮🇹🇮🇹🇮🇹

 • "Tomato basil in my mouth still."

 • YESSSSSSSS ITALYYYYYYYYY

 • Did anybody notice she changed the hotel song??????

 • You're head looks huge in the thumbnail

 • omggg loved it

 • She finally remembered her main channel's passwords after all these years. YAY😋 P.S: WRITE IN DOWN SOMEWHERE! 🙂

 • Who is here on Valentine's cause you have nothing else to do.

 • “OOOOH SNAP!” 😂

 • She forget.

 • Wen the fruit fell out i died

 • RIP kobe and gianna Bryant 2:03 (Tʖ̯T) 😭😭😭😭😰😥😰😪

 • So nice to watch 💖

 • u can really tell liza is the youngest sibling haha