Anwar Jibawi

Anwar Jibawi Anwar Jibawi

 • 117
 • 1 125 691 312
NEW VIDEOS EVERY WEEK! Make sure you SUBSCRIBE!
Part of the Shots Studios family.

վիդեո

3:41Surprise Proposal | Anwar Jibawi
Surprise Proposal | Anwar JibawiԴիտումներ 1.4մլն5 օր առաջ
3:58My Girlfriend Can't Cook | Anwar Jibawi
My Girlfriend Can't Cook | Anwar JibawiԴիտումներ 2.2մլն13 օր առաջ
10:47Bro Code (Part 3) | Anwar Jibawi
Bro Code (Part 3) | Anwar JibawiԴիտումներ 6մլն19 օր առաջ
5:31I'm Not Soft! | Anwar Jibawi
I'm Not Soft! | Anwar JibawiԴիտումներ 1.7մլնԱմիս առաջ
3:42This is My Hood! | Anwar Jibawi
This is My Hood! | Anwar JibawiԴիտումներ 1.4մլնԱմիս առաջ
3:59I'm the Boss! | Anwar Jibawi
I'm the Boss! | Anwar JibawiԴիտումներ 4.4մլնԱմիս առաջ
4:13The Worst Gift Giver | Anwar Jibawi
The Worst Gift Giver | Anwar JibawiԴիտումներ 3.2մլն2 ամիս առաջ
5:27Every Girl's Closet | Anwar Jibawi
Every Girl's Closet | Anwar JibawiԴիտումներ 2.7մլն2 ամիս առաջ
3:12The Delayed Reactor 2 | Anwar Jibawi
The Delayed Reactor 2 | Anwar JibawiԴիտումներ 2.1մլն2 ամիս առաջ
4:37Dating a Bodybuilder | Anwar Jibawi
Dating a Bodybuilder | Anwar JibawiԴիտումներ 2մլն3 ամիս առաջ
4:11Spice Up Your Life | Anwar Jibawi, Rudy Mancuso, Lele Pons & Hannah Stocking
3:55El Yoker | Anwar Jibawi & Rudy Mancuso
El Yoker | Anwar Jibawi & Rudy MancusoԴիտումներ 1.3մլն3 ամիս առաջ
3:19Fell in Love at the Drive-Thru | Anwar Jibawi
Fell in Love at the Drive-Thru | Anwar JibawiԴիտումներ 3.5մլն3 ամիս առաջ
4:37Worst Roommate Ever | Anwar Jibawi
Worst Roommate Ever | Anwar JibawiԴիտումներ 3մլն3 ամիս առաջ
5:17I Ain't No Snitch! | Anwar Jibawi
I Ain't No Snitch! | Anwar JibawiԴիտումներ 3.2մլն4 ամիս առաջ
5:30Hanging Out with Rich Friends | Anwar Jibawi
Hanging Out with Rich Friends | Anwar JibawiԴիտումներ 4.4մլն4 ամիս առաջ
3:23The Jealous Boyfriend | Anwar Jibawi & Lele Pons
The Jealous Boyfriend | Anwar Jibawi & Lele PonsԴիտումներ 3.2մլն4 ամիս առաջ
4:41First Time Going to the Gym | Anwar Jibawi & Juanpa Zurita
First Time Going to the Gym | Anwar Jibawi & Juanpa ZuritaԴիտումներ 3.7մլն5 ամիս առաջ
2:29TEXT ME ON MY NEW NUMBER! +1 (323) 208 - 0850 | Anwar Jibawi
TEXT ME ON MY NEW NUMBER! +1 (323) 208 - 0850 | Anwar JibawiԴիտումներ 983հզր5 ամիս առաջ
3:18Nice to Meet You? | Anwar Jibawi
Nice to Meet You? | Anwar JibawiԴիտումներ 2.3մլն5 ամիս առաջ
4:11Who is She? | Anwar Jibawi
Who is She? | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն5 ամիս առաջ
3:12Roast Battle Gone Wrong | Anwar Jibawi
Roast Battle Gone Wrong | Anwar JibawiԴիտումներ 4.6մլն6 ամիս առաջ
3:55When Apps Take Over | Anwar Jibawi
When Apps Take Over | Anwar JibawiԴիտումներ 2.8մլն6 ամիս առաջ
3:38Brother vs Sister | Anwar Jibawi & Noor Stars
Brother vs Sister | Anwar Jibawi & Noor StarsԴիտումներ 5մլն6 ամիս առաջ
3:21She Doesn't Like You! | Anwar Jibawi & King Bach
She Doesn't Like You! | Anwar Jibawi & King BachԴիտումներ 5մլն6 ամիս առաջ
4:38The Annoying Flyer Guy | Anwar Jibawi
The Annoying Flyer Guy | Anwar JibawiԴիտումներ 1.7մլն6 ամիս առաջ
3:57What's Your Zodiac Sign? | Anwar Jibawi
What's Your Zodiac Sign? | Anwar JibawiԴիտումներ 4.2մլն7 ամիս առաջ
6:05When You Get a New Swimming Pool | Anwar Jibawi
When You Get a New Swimming Pool | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն7 ամիս առաջ
4:03I Have Road Rage | Anwar Jibawi
I Have Road Rage | Anwar JibawiԴիտումներ 2.5մլն7 ամիս առաջ
6:59Girl Code vs. Bro Code (Part 2) | Anwar Jibawi
Girl Code vs. Bro Code (Part 2) | Anwar JibawiԴիտումներ 22մլն8 ամիս առաջ
4:43Every Girl's Purse | Anwar Jibawi
Every Girl's Purse | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն9 ամիս առաջ
5:48Foreign Mothers | Anwar Jibawi & Rudy Mancuso
Foreign Mothers | Anwar Jibawi & Rudy MancusoԴիտումներ 8մլն9 ամիս առաջ
4:48Girls in Horror Films | Anwar Jibawi
Girls in Horror Films | Anwar JibawiԴիտումներ 2.9մլն9 ամիս առաջ
3:11Bathroom Buddies | Anwar Jibawi
Bathroom Buddies | Anwar JibawiԴիտումներ 2.9մլն9 ամիս առաջ
3:16That's My Sister! | Anwar Jibawi & King Bach
That's My Sister! | Anwar Jibawi & King BachԴիտումներ 8մլն10 ամիս առաջ
5:54Can I Borrow Your Charger? | Anwar Jibawi
Can I Borrow Your Charger? | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն10 ամիս առաջ
3:16I'm in Love with My Car...? | Anwar Jibawi
I'm in Love with My Car...? | Anwar JibawiԴիտումներ 3.9մլն11 ամիս առաջ
3:30The Delayed Reactor | Anwar Jibawi
The Delayed Reactor | Anwar JibawiԴիտումներ 9մլն11 ամիս առաջ
2:58What is Your Emergency? | Anwar Jibawi
What is Your Emergency? | Anwar JibawiԴիտումներ 4.5մլնՏարի առաջ
5:40The Lie Detector: Couples Edition | Anwar Jibawi
The Lie Detector: Couples Edition | Anwar JibawiԴիտումներ 18մլնՏարի առաջ
4:14The Shrinking Machine | Anwar Jibawi & Rudy Mancuso
The Shrinking Machine | Anwar Jibawi & Rudy MancusoԴիտումներ 7մլնՏարի առաջ
2:46Real Best Friend | Anwar Jibawi
Real Best Friend | Anwar JibawiԴիտումներ 5մլնՏարի առաջ
3:56No Phone Challenge | Anwar Jibawi & Rudy Mancuso
No Phone Challenge | Anwar Jibawi & Rudy MancusoԴիտումներ 10մլնՏարի առաջ
4:45Halftime Speech | Anwar Jibawi
Halftime Speech | Anwar JibawiԴիտումներ 3.4մլնՏարի առաջ
5:39If Adults Acted Like Kids... | Anwar Jibawi
If Adults Acted Like Kids... | Anwar JibawiԴիտումներ 4մլնՏարի առաջ
3:19Home for the Holidays | Anwar Jibawi & Stephen Curry
Home for the Holidays | Anwar Jibawi & Stephen CurryԴիտումներ 3.5մլնՏարի առաջ
7:55Broke Date | Anwar Jibawi
Broke Date | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլնՏարի առաջ
4:12Work Hard, Play Hard | Anwar Jibawi, Hannah Stocking & Juanpa Zurita
4:07Annoying Uber Driver | Anwar Jibawi & Marlon Wayans
Annoying Uber Driver | Anwar Jibawi & Marlon WayansԴիտումներ 3.8մլնՏարի առաջ
4:26Sleep Talk Confessions | Anwar Jibawi & King Bach
Sleep Talk Confessions | Anwar Jibawi & King BachԴիտումներ 5մլնՏարի առաջ
4:20What Would You Do For Love? | Anwar Jibawi
What Would You Do For Love? | Anwar JibawiԴիտումներ 4.7մլնՏարի առաջ
5:29Best Friend's Sister | Anwar Jibawi
Best Friend's Sister | Anwar JibawiԴիտումներ 11մլնՏարի առաջ
4:48Where Do You Want To Eat? | Anwar Jibawi
Where Do You Want To Eat? | Anwar JibawiԴիտումներ 6մլնՏարի առաջ
4:33Jealous Director | Anwar Jibawi & Jeff Wittek
Jealous Director | Anwar Jibawi & Jeff WittekԴիտումներ 5մլնՏարի առաջ
3:43Office Dance Battle | Anwar Jibawi
Office Dance Battle | Anwar JibawiԴիտումներ 5մլնՏարի առաջ
4:00The Physical Friend | Anwar Jibawi
The Physical Friend | Anwar JibawiԴիտումներ 9մլնՏարի առաջ
5:28Hold It In! | Anwar Jibawi
Hold It In! | Anwar JibawiԴիտումներ 9մլնՏարի առաջ
4:11I Hate Goodbyes | Anwar Jibawi
I Hate Goodbyes | Anwar JibawiԴիտումներ 3.6մլնՏարի առաջ
5:42Can I Help You? | Anwar Jibawi
Can I Help You? | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլնՏարի առաջ
4:32Bro Code (Part 1) | Anwar Jibawi
Bro Code (Part 1) | Anwar JibawiԴիտումներ 20մլնՏարի առաջ
2:46Did You See That?! | Anwar Jibawi
Did You See That?! | Anwar JibawiԴիտումներ 6մլնՏարի առաջ
4:15Best Excuse Ever | Anwar Jibawi & Ric Flair
Best Excuse Ever | Anwar Jibawi & Ric FlairԴիտումներ 11մլնՏարի առաջ
3:24It's Just a Song | Anwar Jibawi
It's Just a Song | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլնՏարի առաջ
2:48Office Beyoncé | Anwar Jibawi
Office Beyoncé | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
3:47Being a Sore Loser | Anwar Jibawi
Being a Sore Loser | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
11:12The Friend Zone | Anwar Jibawi
The Friend Zone | Anwar JibawiԴիտումներ 11մլն2 տարի առաջ
6:01The Greatest Bowler Ever: Bobby Pinz | Anwar Jibawi
The Greatest Bowler Ever: Bobby Pinz | Anwar JibawiԴիտումներ 14մլն2 տարի առաջ
6:02Sleepwalker | Anwar Jibawi
Sleepwalker | Anwar JibawiԴիտումներ 21մլն2 տարի առաջ
5:58Lie Detector | Anwar Jibawi
Lie Detector | Anwar JibawiԴիտումներ 26մլն2 տարի առաջ
6:07Aladdin Gets a Car! | Anwar Jibawi
Aladdin Gets a Car! | Anwar JibawiԴիտումներ 23մլն2 տարի առաջ
3:12Alesso & Anitta - Is That For Me (Anwar Jibawi Dance)
Alesso & Anitta - Is That For Me (Anwar Jibawi Dance)Դիտումներ 3մլն2 տարի առաջ
5:47Movie Spoilers | Anwar Jibawi
Movie Spoilers | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
3:25Did You Call My Girl!? | Anwar Jibawi
Did You Call My Girl!? | Anwar JibawiԴիտումներ 25մլն2 տարի առաջ
2:17Hold the Door! | Anwar Jibawi, Hannah Stocking & Lele Pons
Hold the Door! | Anwar Jibawi, Hannah Stocking & Lele PonsԴիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
4:18Taking Everything Literally | Anwar Jibawi
Taking Everything Literally | Anwar JibawiԴիտումներ 19մլն2 տարի առաջ
4:28Let's Just Say... | Anwar Jibawi
Let's Just Say... | Anwar JibawiԴիտումներ 20մլն2 տարի առաջ
6:10Cheating On Your Barber | Anwar Jibawi
Cheating On Your Barber | Anwar JibawiԴիտումներ 21մլն2 տարի առաջ
4:33Worst Laugh | Anwar Jibawi & Hannah Stocking
Worst Laugh | Anwar Jibawi & Hannah StockingԴիտումներ 8մլն2 տարի առաջ
4:51Never Grow Up | Anwar Jibawi
Never Grow Up | Anwar JibawiԴիտումներ 16մլն2 տարի առաջ
4:58Dance Battle Gone Wrong | Anwar Jibawi
Dance Battle Gone Wrong | Anwar JibawiԴիտումներ 6մլն2 տարի առաջ
5:15Dating a Gold Digger | Anwar Jibawi
Dating a Gold Digger | Anwar JibawiԴիտումներ 25մլն2 տարի առաջ
4:08Best Soccer Celebrations | Anwar Jibawi
Best Soccer Celebrations | Anwar JibawiԴիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
5:11Greatest Wish | Anwar Jibawi & King Bach
Greatest Wish | Anwar Jibawi & King BachԴիտումներ 9մլն2 տարի առաջ
3:19Meet the Flash | Anwar Jibawi
Meet the Flash | Anwar JibawiԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
3:11Paying for the Bill | Anwar Jibawi & Rudy Mancuso
Paying for the Bill | Anwar Jibawi & Rudy MancusoԴիտումներ 6մլն2 տարի առաջ
4:55Magic Fail | Anwar Jibawi
Magic Fail | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
2:46Perfect Match | Anwar Jibawi
Perfect Match | Anwar JibawiԴիտումներ 26մլն2 տարի առաջ
4:34Epic Man | Anwar Jibawi
Epic Man | Anwar JibawiԴիտումներ 12մլն2 տարի առաջ
4:07Greatest Fighter | Anwar Jibawi & Jeff Wittek
Greatest Fighter | Anwar Jibawi & Jeff WittekԴիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
3:53Girls Never Forget | Anwar Jibawi & Hannah Stocking
Girls Never Forget | Anwar Jibawi & Hannah StockingԴիտումներ 19մլն2 տարի առաջ
2:25Dance With Me | Anwar Jibawi & Hannah Stocking
Dance With Me | Anwar Jibawi & Hannah StockingԴիտումներ 7մլն2 տարի առաջ
4:17Surprise! | Anwar Jibawi
Surprise! | Anwar JibawiԴիտումներ 26մլն2 տարի առաջ
2:44Next Top Model | Anwar Jibawi, Rudy Mancuso & Juanpa Zurita
Next Top Model | Anwar Jibawi, Rudy Mancuso & Juanpa ZuritaԴիտումներ 14մլն2 տարի առաջ
4:50The Bathroom Attendant | Anwar Jibawi
The Bathroom Attendant | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
5:25Toughest Boyfriend PT. 2 | Anwar Jibawi
Toughest Boyfriend PT. 2 | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլն2 տարի առաջ
3:42Crazy Accident | Anwar Jibawi
Crazy Accident | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլն3 տարի առաջ
4:27Best Dancer Ever | Anwar Jibawi
Best Dancer Ever | Anwar JibawiԴիտումներ 14մլն3 տարի առաջ
3:48Shady Friends | Anwar Jibawi & Juanpa Zurita
Shady Friends | Anwar Jibawi & Juanpa ZuritaԴիտումներ 11մլն3 տարի առաջ
2:51Finding Your Perfect Girlfriend | Anwar Jibawi & Hannah Stocking
Finding Your Perfect Girlfriend | Anwar Jibawi & Hannah StockingԴիտումներ 11մլն3 տարի առաջ
6:04Most Wanted Killer | Anwar Jibawi
Most Wanted Killer | Anwar JibawiԴիտումներ 27մլն3 տարի առաջ
5:14Running Into Your Teacher | Anwar Jibawi
Running Into Your Teacher | Anwar JibawiԴիտումներ 10մլն3 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • "The food looks good but actually the taste will make you see world war 4 before it even exists" lol😂😂

 • 3:09 when you have the fastest trigger finger

 • Damn son

 • Anwar your not the flash fuck you

 • Not funny

 • 1.3 million views in 3 days i think coronavirus need your house address 😂

 • Never mess with me cuz I’m Arbic

 • This is one of the best videos Anwar Jibawi ever posted!😂😂😂😂

 • Did they make the little boys say "bros before hoes 😄😄😄😄

 • “Alright simba” -racist Indian joke

 • B R O S B E F O R E H O E S

 • A war is the best actress in AMtorrent Even in the tv show

 • This is so right though. I literally saw my 4th grade teacher that tried to get me suspended like 5 times for no reason in San Francisco. She literally followed me and my fam for like 5 hours! Creepiest thing ever😱

 • 2.23 smoking in gym 😂😂😂😂😂😂❤

 • I’m so confused

 • Dat voice crack doe

 • Is this real or fake ???

 • “Babe its our song” “Oh wait shes dead”

 • Hi

 • I usually hate vids by any ex viner but this made me cry

 • I’m so confused rn

 • I’m dead 😱😱😱😱😱😱😱😱😱🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯😨🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 • It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

 • Chas is also from Dhar Mann.. How Cool

 • *me when my classmates asked what i did on christmas day-*

 • Legend has it Anwar still didn't answer the game show question

 • I would recommend that you only contact @redhackpro on Instagram. he is an expert in accounts and website hacking, he helped me hack my cheating partner's device, it seemed that my life was spinning out of control when he discovered that my partner had someone else. and I could read all the text. You can also send him a message on WhatsApp +1(937)815-1491

 • Lets just say and im watching this in 2020

 • hashtag softies club

 • Lol, the weirdest video ever

 • I have the same video game!!!

 • Worst girlfriend ever

 • When ping is waayyyy too high

 • You just got Friend zoned Anwar XD

 • I mean if you don't want tbe puppy I will gladly take it

 • So cringe

 • adam and anwar in the same video is a wholesome, more videos of you 2 plzzz

 • *EaRtH sTyLe: GaNg SiGn JuTsU!?!?*

 • Kh

 • You

 • I texted u right now bro check it out

 • why is that baby so tall

 • Goo goo ga ga

 • Mine is June 16 what is my zodiac sign

 • 🦏🦆🥳🦜🥳🌲🤨🐆🤨🦢🧐🦔🧐🧐🐃🐅🤨🐅🤨🧐🧐🤓😝😝😝

 • I love ❤️ this video😂

 • And from this day on, the child has never been found from hide n seek.

 • Wtf bahahahahahahahhahahahah Bahahahha

 • Dude just go by a new charger

 • No one is gonna talk about at the start you could see his ding dong....

 • Make more videos

 • this nigga falls over and comes up bleeding lol

 • A

 • Y’all do better

 • Really bruh

 • Poor dude XD all he wanted to do is sing along

 • This reminds me of that SpongeBob episode 🤣

 • I don't like the ending!!!

 • The ad got me I was like “I paid fo no ads, what is this?

 • Call the police on them for trespassing

 • welcome to 2020

 • how do they not remeber hows it hanging bro, I remeber that code and its been 2 videos

 • There’s nothing you can do to make me happy friend on the left hands him 10 dollars. Me. Just really

 • Bruh I use to think about this scenerio

 • Why prisoners go to prison if this is pretty much worse then prison

 • Who else is Leo mine is Leo agust 18 ♌️

 • I like watching the beginning where he dance cause its cool

 • When guys paid for the house and girls do something like this

 • 3:23 is really funny

 • Note: the goat was actually trying to run away 😮😱

 • This is so sad even tho it's a carpet

 • WTF I ACTUALLY THOUGHT IT WAS AN ADD AND I ACTUALLY WAS GOING TO SKIP LMAO!! Great prank, Anwar! 😂👏

 • Actually I knew the vid wasn’t over

 • This sooo sad BUT HELLA FUNNY

 • how funny I’m watching this on the toilet.

 • Bro I actually have a code it’s called a surprise girl code different words used

 • Anwar are you Arabic

 • He just bought that beatiful place thats the reason he dancin😂🤣😂😂

 • Cookie you don't know how to cook and your and you want they can walk that she's annoying he don't even know how to dance

 • When Adam hit Anwar in the face with Corn Flakes LOL

 • Omg😂😂😂😂😂😂😂

 • My emotions playing themselves to make me moody af once a month lmao

  • I did think it was an ad

 • Why did I feel like Anwar’s girlfriend was gonna get smashed by the cake Anwar was holding and it was all gonna be a failed surprise party...idk why😂😂😂😂

 • At 0:11 why does she get close to Anwar

 • nigga went through life during half time

 • jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 • Anwar you are so stupid

 • do you smoke Anwar???

 • “Money can’t buy you happiness.”

 • Fuck you

 • Moral of the story your homies will always be there and also girls always take it to far and dont know when to stop

 • I watched this video exactly a year after it was posted. Happy 2020 Valentines Day <3

 • The French accent killed me

 • 0:09 O MY GOSH I CAN RELATE MY MOM TOLD ME THAT SO MANY TIMES AS A KID

 • Soo I'm a ♍ Virgo and we all are judging people like Aries we are not compatible

 • If family disrespect you. You should leave.

 • 🔥🔥 1:52 💗 👇👇🔥💃

 • Luxe skin in fortnite

 • Is it just me or does anwars mouth just go up and down when he laughs 😂

 • Bro's always come thru😂😂😂❤❤❤